WTM is een tekenbureau dat voor de installateur het tekenwerk kan verschaffen, vooral in de sector Woningbouw W installaties.

Flexibel, efficiënt en zorgvuldig

WTM is een flexibel tekenbureau dat veel waarde hecht aan efficiënt maar zorgvuldig werken. Dit wil zeggen dat, met één oog op de planning, er ingezet wordt op een totale en nette tekening, in 2D of in 3D.

Optimaal gebruik van techniek

Door het gebruik van Laptop met alle benodigde tekenprogramma’s is het mogelijk alle tekeningen of modellen mee te nemen naar de klant, de installateur of samen met de installateur naar de aannemer om alles door te spreken.

Eenvoudige versterking

Door deze mobile hardware is het ook gemakkelijk om een team te komen versterken. Geen extra of tijdelijke uitbreiding van de tekenlicenties nodig.

Ervaren in duidelijke communicatie

8 jaar ervaring in de installatietechniek geeft de mogelijkheid om gemakkelijk door te spreken wat er nu van beide partijen verwacht wordt en wat er moet gebeuren.

Geen personeelslid, dus weinig risico

Omdat WTM geen personeelslid is loopt de klant geen risico als er even wat minder in te tekenen is. Elk bedrijf is anders en werkt anders, daarom is het van belang op voorhand goed te bespreken wat er moet worden gedaan en op welke manier.

Complete gegevensaanlevering

Incomplete gegevens zorgen voor minder efficiënt werken en dus voor hogere kosten. Vandaar dat het verstandig is om een compleet gegevens-pakket aan te leveren, zodat alles in één opzet kan worden mee genomen. Deze zal dan naar de eerste controle ronde gaan.

Waarom WTM als bedrijf relevant is.

Toenemende vraag

De groeiende vraag naar tekenaars en modelleurs in de technische sector en de kleine poel om uit te vissen.

Groeiende bouwsector

Het aantrekken van de bouw, kleine ondernemers worden bij steeds grotere projecten betrokken.

Ontwikkelingen

Snelle ontwikkelingen op het gebied van 3d modelleren.

In de sector installatietechniek woningbouw is het gebruikelijk om als installateur te werken met eigen tekenaars. Deze worden vaak in de combi functie gezet werkvoorbereider/tekenaar.

WTM is van mening dat, wanneer iemand twee functies behartigt, hij/zij niet de mogelijkheid heeft zich te specialiseren, en uit te groeien tot een uitstekende tekenaar. WTM kan deze kwaliteit wel leveren.

Daarnaast ziet de kleine installateur een steeds grilliger order portefeuille van kleine en grote aanbestedingen.

Hier ontstaat de behoefte om tekenaars flexibel in te kunnen zetten. WTM kan in deze behoefte voorzien.

Diensten